Oecumene, raad van kerken

Oecumenische diensten

De oecumenische diensten kenmerken zich door “een liturgie die aansluiting zoekt bij het geheel van de christelijke traditie”. Dat klinkt erg zwaar, maar het betekent in de praktijk dat een vaste orde van dienst wordt gevolgd en dat aansluiting wordt gezocht bij het lees-, en vierrooster zoals dat is opgesteld door de Raad van Kerken in Nederland.

Een oecumenische dienst heeft een aantal kenmerken:

  • Tijdens de dienst speelt de gemeente een actieve rol.
  • Medewerking aan de dienst wordt verleend door de voorganger en anderen, zoals bijvoorbeeld de lector (iemand die een tekst uit de bijbel voorleest).
  • Als in de oecumenische dienst het Heilig Avondmaal wordt gevierd, en dat is tien keer per jaar, dan kan iedereen daaraan meedoen. Het is dus niet zo dat alleen de belijdende leden brood en wijn kunnen ontvangen.
  • Gezongen wordt met name uit het Liedboek voor de Kerken.
     
 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Om elkaar op de hoogte te blijven van alles wat speelt heeft onze kerk een nieuwsbrief.